About inScribe.my

inScribe.my di bina untuk memudahkan pengguna mencari maklumat terbaru dengan mudah.

Hanya dengan satu portal, pengguna dapat pelbagai informasi tanpa perlu melayari laman sesawang yang lain untuk mendapatkan maklumat.